+36 70 450 66 50

Wellnet Partner Program szabályzat

 


1. Szervező

Név: Wellnet Kft.
Székhely: 2890 Tata, Csapó utca 18.
Telephely: 2890 Tata, Honvéd utca 41.
Ügyfélszolgálati kapcsolat: 70/ 450 66 50
E-mail: info@wni.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:NAIH-87200/2015
/A továbbiakban „Szervező”./

1, Feltételek:
A Szervező víztisztító berendezések, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. A Szervező a termékei tovább értékesítéséhez, tovább ajánlásához partneri együttműködést köt a https://www.wellnet-viztisztito.hu/partner-program/ oldalon regisztrálta ügyfelekkel, a továbbiakban „Partner”.
Partner lehet bármely 18. életévét betöltött természetes, vagy jogi személy, aki regisztrált ügyfélként, azonosító kóddal rendelkezik a Wellnet Partner adatbázisában,

 

 

2, Együttműködés teljesítése

2.1 Felek megállapodnak, hogy a Partner víztisztítót vásárol a Szervezőtől a https://www.wellnet-viztisztito.hu/partner oldalon a mindenkor érvényes feltételekkel.
Partner saját ügyfélkörében végzi az értékesítést.

2.2 A Partner a Wellnet Kft. számára potenciális új ügyfeleknek víztisztítót ajánlhat a https://www.wellnet-viztisztito.hu/partner weboldalon.  Amennyiben a potenciális új ügyfél az oldalon W25 típusú víztisztítót vásárol, úgy a Partner Közvetítői Jutalékra jogosult.

2.3 Az árváltoztatás jogát a Szervező fenntartja, melyről a Partnert e-mailben előzetesen tájékoztatja.

 

3, Jótállás és Garancia.
3.1 A Szervező,a jótállási kötelezettségeit a hatályos belföldi jogszabályok szerint teljesíti.

3.2 A Gyártó a W25 víztisztító családra 24 hónap gyártási és 30 nap megelégedési garanciát vállal.

 

4, javadalmazás
A Partner közreműködéséért jutalékra jogosult, amelynek mértéke, akár tovább értékesítést, akár közvetítői tevékenységet folytat, a Wellnet víztisztítók Nettó Vásárlói árának 20%-a, amely leszámlázható, vagy levásárolható.

 


5, Elállás.

A felek között létrejött együttműködés visszavonásig érvényes. Az együttműködést mindkét fél  30 napos felmondással megszüntetheti. Bármilyen okból történő megszűnésekor partner nem támaszthat igényt a Szervezővel szemben a forgalmazási veszteség vagy egyéb jogok elvesztése, a hírnévvesztés vagy más hasonló veszteségek kompenzálása céljából.
6. A Szervező felelőssége
6.1. A Szervező kizárja felelősségét a Partnerek téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a postai úton elküldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
6.2. A Szervező nem vállal felelősséget a tőle független késedelmekért.

7. Adatvédelem
7.1. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával, a Wellnet Adatkezelési Szabályzata szerint történik.
7.2. Az ajánlásban résztvevők a részvételükkel minden tekintetben elfogadják a Wellnet Adatkezelési Szabályzata rendelkezéseit.

 

8. Változtatás joga

Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Szervező bármilyen, módosításról szóló értesítést  
e-mailen keresztül közöl Partnerrel. A Szervező a Partner Program teljes időtartama alatt biztosítja a szabályzat elérhetőségét a https://www.wellnet-viztisztito.hu/partner weboldalon.

 

A felek a vitás ügyeiket igyekeznek peren kívül elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Tatai Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., valamint a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

 

 

Tata, 2020. május 18.

Guzorán István
ügyvezető igazgató
Wellnet Kft.

Szervező